Vogel 10

Vogel 10

40 x 50 x 250 cm, © 2016, niet te koop
Tweedimensionaal | Fotografie | Digitaal bewerkt
Bij de stroomversnellingen van Nämforsen in Zweden zit een jong vogeltje naast onze hand op de houten brugleuning, nog volledig onbewust van de bedreiging die mensen kunnen vormen. Rondom hem zijn op de vlakke rotsen zo’n 2500 prehistorische tekeningen gekerfd van elanden, rendieren, zalmen, vogels, honden, mensen, schepen, zon, wielen en voeten. Deze plek is een van de grootste vindplaatsen van rotstekeningen uit het neolithicum en de vroege bronstijd in Noord-Europa. De motieven bevestigen dat hier lange tijd een volk van vissers en jagers woonde. Op de zuidelijke oever van de rivier hebben archeologen nederzettingen ontdekt met rijke vondsten van pijlpunten, messen en schrapers. Maar het vogeltje zat onbewust van dit alles, rustig te genieten in het zonnetje.