De Haal Twiske 4

De Haal Twiske 4

40 x 50 cm, © 2019, € 250,00
Tweedimensionaal | Fotografie | Digitaal bewerkt
Oorspronkelijk bestond dit gebied vooral uit veenweiden langs het riviertje het Twiske dat vanuit het noorden naar het IJ stroomt. Rond de dorpen is eeuwenlang op kleinschalige wijze turf gewonnen. Het natte veen werd op smalle stroken land te drogen gelegd en in dikke turven gesneden. Hierdoor ontstond een landschap met legakkers en petgaten: dellen in het Oostzaans. Het gebied had een brakwater-vegetatie en een grote vogelrijkdom. In de jaren’30, de tijd van de werkverschaffing, werd begonnen met inpoldering. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond bleek echter zeer matig, eind jaren ‘50 stopte men daarom met de inpoldering. Nadat er van onder het veen zeer veel zand gewonnen was voor de aanleg van de Coentunnel, richtte men de 40m diepe zandwinnings-plas, de Stootersplas, en het omliggende terrein in als recreatiegebied.