Ruud Streefkerk ( 24-1-1948 Amsterdam )

Tel 0299 621740 

06 10915019 

 

Schilderijen
 
Ruud Streefkerkgebruikt een techniek die door weinig kunstenaars beoefend wordt.
Hij maakt sjabloonschilderijen met olieverf op zorgvuldig geprepareerd papier.
Zijn schilderijen vormen dikwijls de neerslag van indrukken die hij tijdens zijn reizen door Europa opdoet.
 
Hij bouwt zijn schilderijen op uit ontelbare losstaande, grillige kleurvlakken en –vlakjes, die in hun totaliteit zowel landschappen als mensen, dieren of gebouwen kunnen vormen.
Soms doorsnijden gedeelten van cirkels of rechthoeken het beeld.
 
Het werk vereist dus een actieve betrokkenheid van de beschouwer, die op zij eigen wijze uit de ontelbare kleine kleurvlakjes het totaalbeeld weer opbouwt. Soms worden de schilderijen, met het standaardformaat 75 x 100 cm, gecombineerd tot meerluiken, die daardoor hele wanden kunnen beslaan.
 
Een van zijn thema’s is de mens die verweven is met het landschap: de contouren van een menselijke figuur gaan over in een geheimzinnig bos, een woest stromende rivier, een verstild meer of lichten op in de vlammen van een vuur. Ook worden landschappen gespiegeld en op onverwachte wijze gecombineerd. In het recente werk worden kleine dieren als insecten, vogels, amfibiën en reptielen enorm uitvergroot.
Digitaal bewerkte foto’s
De basis van dit werk wordt gevormd door fotomateriaal dat hij tijdens zijn reizen verzamelt.
Dit materiaal bewerkt hij op de computer op allerlei manieren, zodanig dat er intrigerende spannende beelden ontstaan.
 
In 2009 is Streefkerk van start gegaan met het project ‘Het Kunstwerk van de week’.
Eenmaal per week ontvangen  vrienden en belangstellenden per mail een werk van zijn digitale fotografie. Voor de abonnees zijn er minimale kosten aan verbonden (een bedrag van € 4 per maand of € 40 per jaar). Voor dat bedrag wordt men ‘Vriend van het Kunstwerk van de week’.
De ‘vrienden’ hebben recht op korting bij aankoop van een van zijn werken (zowel de schilderijen als de digitaal bewerkte foto’s) bijv. tijdens de open dagen van de Beemster Kunstroute (ieder jaar met Pasen) of op Open Dag (op Hemelvaartsdag )en op de Open Atelierdagen in November.